Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:mihuľa
Názov latinský :Eudontomyzon sp.
Priaznivý stav:43 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0003 Rimava
SKUEV0142 Hybica
SKUEV0143 Biely Váh
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0222 Jelešňa
SKUEV0233 Sútok Udavy s Ílovnicou
SKUEV0285 Alúvium Muráňa
SKUEV0290 Horný tok Hornádu
SKUEV0303 Alúvium Hrona
SKUEV0759 Horný tok Chotčianky
SKUEV1303 Alúvium Hrona


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR