Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:poniklec veľkokvetý
Názov latinský :Pulsatilla grandis
Priaznivý stav a odporúčané manažmentové opatrenia:65.5 kB (doc)
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0001 Tri peniažky
SKUEV0005 Drieňová
SKUEV0029 Veľký kopec
SKUEV0032 Ladmovské vápence
SKUEV0039
SKUEV0050 Humenský Sokol
SKUEV0052 Seleštianska stráň
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0131 Gýmeš
SKUEV0158 Modrý vrch
SKUEV0175 Sedliská
SKUEV0206 Humenská
SKUEV0212 Muteň
SKUEV0216 Sitno
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0271 Šándorky
SKUEV0275 Kňaží stôl
SKUEV0278 Brezovské Karpaty
SKUEV0280 Devínska Kobyla
SKUEV0284 Teplické stráne
SKUEV0292 Drieňová hora
SKUEV0322 Fintické svahy
SKUEV0323 Demjatské kopce
SKUEV0324 Radvanovské skalky
SKUEV0325 Medzianske skalky
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0340 Český závrt
SKUEV0341 Dolný vrch
SKUEV0342 Drieňovec
SKUEV0343 Plešivské stráne
SKUEV0345 Kečovské škrapy
SKUEV0346 Pod Strážnym hrebeňom
SKUEV0347 Domické škrapy
SKUEV0348 Čierna Moldava
SKUEV0349 Jasovské dubiny
SKUEV0350 Brzotínske skaly
SKUEV0351 Folkmarská skala
SKUEV0352 Hrušovská lesostep
SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0355 Fabiánka
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0362 Pieskovcové chrbty
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0379 Kobela
SKUEV0380 Tematínske vrchy
SKUEV0390 Pusté pole
SKUEV0737 Palanta
SKUEV1278 Brezovské Karpaty
SKUEV1362 Pieskovcové chrbty


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR