Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:poniklec prostredný
Názov latinský :*Pulsatilla subslavica
Priaznivý stav a odporúčané manažmentové opatrenia:61.5 kB (doc)
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0001 Tri peniažky
SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny
SKUEV0107 Spišskopodhradské stráne
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0149 Mackov bok
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0246 Šupín
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0274 Baské
SKUEV0275 Kňaží stôl
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0284 Teplické stráne
SKUEV0286 Hornádske vápence
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0298 Brvnište
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0350 Brzotínske skaly
SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0581 Klapy
SKUEV0667 Slnečné skaly
SKUEV1149 Mackov bok


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR