Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:podkovár veľký
Názov latinský :Rhinolophus ferrumequinum
Priaznivý stav:42 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0050 Humenský Sokol
SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny
SKUEV0109 Rajtopíky
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0231 Brekovský hradný vrch
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0250 Krivoštianka
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0253 Váh
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0265 Suť
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0274 Baské
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0284 Teplické stráne
SKUEV0285 Alúvium Muráňa
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0341 Dolný vrch
SKUEV0342 Drieňovec
SKUEV0343 Plešivské stráne
SKUEV0345 Kečovské škrapy
SKUEV0346 Pod Strážnym hrebeňom
SKUEV0347 Domické škrapy
SKUEV0349 Jasovské dubiny
SKUEV0350 Brzotínske skaly
SKUEV0352 Hrušovská lesostep
SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0355 Fabiánka
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0393 Dunaj
SKUEV0398 Slaná
SKUEV0401 Dubnícke bane
SKUEV0402 Bradlo
SKUEV0593 Sokolec
SKUEV0712 Osturniansky potok
SKUEV0737 Palanta
SKUEV1337 Pieniny


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR