Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:netopier brvitý
Názov latinský :Myotis emarginatus
Priaznivý stav:41 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0003 Rimava
SKUEV0025 Vihorlat
SKUEV0034 Boršianksy les
SKUEV0050 Humenský Sokol
SKUEV0109 Rajtopíky
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0119 Široká
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0147 Žarnovica
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0204 Homoľa
SKUEV0205 Hubková
SKUEV0207 Kamenná Baba
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0210 Stinská
SKUEV0212 Muteň
SKUEV0219 Malina
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0231 Brekovský hradný vrch
SKUEV0234 Ulička
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0245 Boky
SKUEV0250 Krivoštianka
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0265 Suť
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0284 Teplické stráne
SKUEV0285 Alúvium Muráňa
SKUEV0303 Alúvium Hrona
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0327 Milič
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0341 Dolný vrch
SKUEV0342 Drieňovec
SKUEV0345 Kečovské škrapy
SKUEV0347 Domické škrapy
SKUEV0349 Jasovské dubiny
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0376 Vršatské bradlá
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0393 Dunaj
SKUEV0398 Slaná
SKUEV0401 Dubnícke bane
SKUEV0402 Bradlo
SKUEV0737 Palanta
SKUEV1337 Pieniny


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR