Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:medveď hnedý
Názov latinský :*Ursus arctos
Priaznivý stav:47 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0014 Lázky
SKUEV0044 Badínsky prales
SKUEV0045 Kopa
SKUEV0047 Dobročský prales
SKUEV0048 Dukla
SKUEV0058 Tlstá
SKUEV0102 Čertov
SKUEV0106 Muráň
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0146 Blatá
SKUEV0150 Červený Grúň
SKUEV0185 Pramene Hruštínky
SKUEV0186 Mláčky
SKUEV0189 Babia hora
SKUEV0192 Prosečné
SKUEV0197 Salatín
SKUEV0198 Zvolen
SKUEV0200 Klenovský Vepor
SKUEV0203 Stolica
SKUEV0210 Stinská
SKUEV0211 Daňová
SKUEV0216 Sitno
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0239 Kozol
SKUEV0240 Kľak
SKUEV0241 Svrčinník
SKUEV0244 Harmanecký Hlboký jarok
SKUEV0245 Boky
SKUEV0249 Hrbatá lúčka
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0265 Suť
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0274 Baské
SKUEV0275 Kňaží stôl
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0288 Kysucké Beskydy
SKUEV0296 Turková
SKUEV0299 Baranovo
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0305 Choč
SKUEV0306 Pod Suchým hrádkom
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0308 Machy
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0319 Poľana
SKUEV0331 Čergovský Minčol
SKUEV0332 Čergov
SKUEV0344 Starovodské jedliny
SKUEV0348 Čierna Moldava
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0381 Dielnice
SKUEV0383 Ponická dúbrava
SKUEV0387 Beskyd
SKUEV0400 Detviansky potok
SKUEV0642 Javornícky hrebeň
SKUEV0657 Malý Polom
SKUEV0663 Šíp
SKUEV1387 Beskyd


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR