Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:netopier obyčajný
Názov latinský :Myotis myotis
Priaznivý stav:41 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0001 Tri peniažky
SKUEV0003 Rimava
SKUEV0005 Drieňová
SKUEV0014 Lázky
SKUEV0015 Dolná Bukovina
SKUEV0016 Košariská
SKUEV0025 Vihorlat
SKUEV0043 Kamenná
SKUEV0044 Badínsky prales
SKUEV0048 Dukla
SKUEV0050 Humenský Sokol
SKUEV0051 Kyjovský prales
SKUEV0059 Jelšie
SKUEV0062 Príboj
SKUEV0063 Ublianka
SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0102 Čertov
SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny
SKUEV0109 Rajtopíky
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0115 Bahno
SKUEV0116 Jakubovské rybníky
SKUEV0117 Abrod
SKUEV0119 Široká
SKUEV0121 Marhecké rybníky
SKUEV0123 Dúbrava
SKUEV0127 Temešská skala
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0131 Gýmeš
SKUEV0139 Gánovské slaniská
SKUEV0141 Belá
SKUEV0142 Hybica
SKUEV0143 Biely Váh
SKUEV0147 Žarnovica
SKUEV0150 Červený Grúň
SKUEV0151 Pohorelské vrchovisko
SKUEV0154 Suchá dolina
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0171 Zelienka
SKUEV0172 Bežnisko
SKUEV0179 Červený rybník
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0192 Prosečné
SKUEV0197 Salatín
SKUEV0198 Zvolen
SKUEV0200 Klenovský Vepor
SKUEV0201 Gavurky
SKUEV0204 Homoľa
SKUEV0205 Hubková
SKUEV0206 Humenská
SKUEV0207 Kamenná Baba
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0210 Stinská
SKUEV0211 Daňová
SKUEV0212 Muteň
SKUEV0219 Malina
SKUEV0220 Šaštínsky potok
SKUEV0221 Varínka
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0226 Vanišovec
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0231 Brekovský hradný vrch
SKUEV0232 Laborec
SKUEV0234 Ulička
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0243 Orava
SKUEV0245 Boky
SKUEV0250 Krivoštianka
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0253 Váh
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0259 Stará hora
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0265 Suť
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0269 Ostrovné lúčky
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0274 Baské
SKUEV0275 Kňaží stôl
SKUEV0276 Kuchynská hornatina
SKUEV0278 Brezovské Karpaty
SKUEV0280 Devínska Kobyla
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0284 Teplické stráne
SKUEV0285 Alúvium Muráňa
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0288 Kysucké Beskydy
SKUEV0296 Turková
SKUEV0298 Brvnište
SKUEV0299 Baranovo
SKUEV0300 Skribňovo
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0303 Alúvium Hrona
SKUEV0305 Choč
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy
SKUEV0313 Devínske jazero
SKUEV0314 Morava
SKUEV0318 Pod Bukovou
SKUEV0319 Poľana
SKUEV0323 Demjatské kopce
SKUEV0326 Strahuľka
SKUEV0327 Milič
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0331 Čergovský Minčol
SKUEV0332 Čergov
SKUEV0336 Torysa
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0341 Dolný vrch
SKUEV0342 Drieňovec
SKUEV0343 Plešivské stráne
SKUEV0345 Kečovské škrapy
SKUEV0346 Pod Strážnym hrebeňom
SKUEV0347 Domické škrapy
SKUEV0348 Čierna Moldava
SKUEV0349 Jasovské dubiny
SKUEV0350 Brzotínske skaly
SKUEV0352 Hrušovská lesostep
SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0354 Hnilecké rašeliniská
SKUEV0355 Fabiánka
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0358 Soví hrad
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0373 Krivoklátske bradlá
SKUEV0375 Krasín
SKUEV0376 Vršatské bradlá
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0385 Pliškov
SKUEV0387 Beskyd
SKUEV0393 Dunaj
SKUEV0396
SKUEV0397 Váh pri Zamarovciach
SKUEV0398 Slaná
SKUEV0401 Dubnícke bane
SKUEV0566 Beckovské Skalice
SKUEV0593 Sokolec
SKUEV0642 Javornícky hrebeň
SKUEV0663 Šíp
SKUEV0667 Slnečné skaly
SKUEV0737 Palanta
SKUEV1269 Ostrovné lúčky
SKUEV1303 Alúvium Hrona
SKUEV1337 Pieniny
SKUEV1357 Cerová vrchovina


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR