Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:uchaňa čierna
Názov latinský :Barbastella barbastellus
Priaznivý stav:40.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0005 Drieňová
SKUEV0025 Vihorlat
SKUEV0050 Humenský Sokol
SKUEV0051 Kyjovský prales
SKUEV0058 Tlstá
SKUEV0062 Príboj
SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0079 Horný háj
SKUEV0102 Čertov
SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0115 Bahno
SKUEV0121 Marhecké rybníky
SKUEV0123 Dúbrava
SKUEV0124 Bogdalický vrch
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0131 Gýmeš
SKUEV0150 Červený Grúň
SKUEV0151 Pohorelské vrchovisko
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0168 Horný les
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0192 Prosečné
SKUEV0197 Salatín
SKUEV0198 Zvolen
SKUEV0201 Gavurky
SKUEV0204 Homoľa
SKUEV0205 Hubková
SKUEV0206 Humenská
SKUEV0207 Kamenná Baba
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0210 Stinská
SKUEV0211 Daňová
SKUEV0216 Sitno
SKUEV0218 Močiarka
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0226 Vanišovec
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0231 Brekovský hradný vrch
SKUEV0234 Ulička
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0243 Orava
SKUEV0245 Boky
SKUEV0250 Krivoštianka
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0253 Váh
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0265 Suť
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0274 Baské
SKUEV0276 Kuchynská hornatina
SKUEV0280 Devínska Kobyla
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0284 Teplické stráne
SKUEV0285 Alúvium Muráňa
SKUEV0296 Turková
SKUEV0298 Brvnište
SKUEV0299 Baranovo
SKUEV0300 Skribňovo
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0303 Alúvium Hrona
SKUEV0305 Choč
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0311 Kačenky
SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy
SKUEV0314 Morava
SKUEV0319 Poľana
SKUEV0327 Milič
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0341 Dolný vrch
SKUEV0342 Drieňovec
SKUEV0343 Plešivské stráne
SKUEV0345 Kečovské škrapy
SKUEV0347 Domické škrapy
SKUEV0348 Čierna Moldava
SKUEV0349 Jasovské dubiny
SKUEV0350 Brzotínske skaly
SKUEV0352 Hrušovská lesostep
SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0387 Beskyd
SKUEV0393 Dunaj
SKUEV0401 Dubnícke bane
SKUEV0402 Bradlo
SKUEV0526 Kalaštovský potok
SKUEV0593 Sokolec
SKUEV0642 Javornícky hrebeň
SKUEV0663 Šíp
SKUEV0667 Slnečné skaly
SKUEV0737 Palanta
SKUEV1173 Kotlina
SKUEV1316 Šranecké piesky
SKUEV1337 Pieniny
SKUEV1357 Cerová vrchovina


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR