Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:spriadač kostihojový
Názov latinský :*Callimorpha quadripunctaria
Priaznivý stav:40.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0036 Litava
SKUEV0048 Dukla
SKUEV0103 Čachtické Karpaty
SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0121 Marhecké rybníky
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0164 Revúca
SKUEV0205 Hubková
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0210 Stinská
SKUEV0211 Daňová
SKUEV0216 Sitno
SKUEV0218 Močiarka
SKUEV0219 Malina
SKUEV0221 Varínka
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0231 Brekovský hradný vrch
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0250 Krivoštianka
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0258 Tlstý vrch
SKUEV0262 Čajkovské bralie
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0265 Suť
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0268 Buková
SKUEV0274 Baské
SKUEV0276 Kuchynská hornatina
SKUEV0280 Devínska Kobyla
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0299 Baranovo
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0322 Fintické svahy
SKUEV0326 Strahuľka
SKUEV0327 Milič
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0345 Kečovské škrapy
SKUEV0347 Domické škrapy
SKUEV0349 Jasovské dubiny
SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0369 Pavúkov jarok
SKUEV0371 Žalostiná
SKUEV0372 Krivoklátske lúky
SKUEV0374 Záhradská
SKUEV0375 Krasín
SKUEV0376 Vršatské bradlá
SKUEV0379 Kobela
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0386 Hostovické lúky
SKUEV0387 Beskyd
SKUEV0401 Dubnícke bane
SKUEV0566 Beckovské Skalice
SKUEV0567 Turecký vrch
SKUEV0579 Mituchovské
SKUEV0588 Stehlíkovské
SKUEV0669 Drieňové
SKUEV1337 Pieniny
SKUEV1362 Pieskovcové chrbty
SKUEV1375 Krasín
SKUEV1387 Beskyd


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR