Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:modráčik bahniskový
Názov latinský :Maculinea nausithous
Priaznivý stav:43 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0103 Čachtické Karpaty
SKUEV0113 Dlhé lúky
SKUEV0117 Abrod
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0129 Cerovina
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0299 Baranovo
SKUEV0313 Devínske jazero
SKUEV0322 Fintické svahy
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0369 Pavúkov jarok
SKUEV0371 Žalostiná
SKUEV0378 Nebrová
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0392 Brezová stráň
SKUEV0513 Bencov mlyn
SKUEV0527 Gachovec
SKUEV0588 Stehlíkovské
SKUEV0778 Lipníkovské
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV1311 Kačenky


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR