Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:hraboš severský panónsky
Názov latinský :*Microtus oeconomus mehelyi
Priaznivý stav:43.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0070 Martovská mokraď
SKUEV0073 Listové jazero
SKUEV0077 Dunajské trstiny
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0093 Severný Bodícky kanál
SKUEV0155 Alúvium Starej Nitry
SKUEV0182 Číčovské luhy
SKUEV0270 Hrušov
SKUEV0279 Šúr
SKUEV0295 Biskupické luhy
SKUEV0395 Pohrebište
SKUEV0552 Lohotský močiar
SKUEV1182 Číčovské luhy
SKUEV1227 Čilížske močiare


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR