Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:pimprlík močiarny
Názov latinský :Vertigo geyeri
Priaznivý stav:40.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0191 Rašeliniská Bielej Oravy
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0568 Borotová
SKUEV0782 Vydrnícka slatina
SKUEV1387 Beskyd


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR