Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:hnedáčik osikový
Názov latinský :Hypodryas maturna
Priaznivý stav:44.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0036 Litava
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0392 Brezová stráň
SKUEV0669 Drieňové
SKUEV1357 Cerová vrchovina
SKUEV1362 Pieskovcové chrbty


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR