Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:pimprlík mokraďný
Názov latinský :Vertigo angustior
Priaznivý stav:40.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0016 Košariská
SKUEV0048 Dukla
SKUEV0049 Alúvium Rieky
SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0117 Abrod
SKUEV0139 Gánovské slaniská
SKUEV0152 Sliačske travertíny
SKUEV0192 Prosečné
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0253 Váh
SKUEV0254 Močiar
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0268 Buková
SKUEV0299 Baranovo
SKUEV0318 Pod Bukovou
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0368 Brezovská dolina
SKUEV0371 Žalostiná
SKUEV0374 Záhradská
SKUEV0393 Dunaj


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR