Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:plocháč červený
Názov latinský :Cucujus cinnaberinus
Priaznivý stav:37 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0036 Litava
SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0115 Bahno
SKUEV0120 Jasenácke
SKUEV0121 Marhecké rybníky
SKUEV0123 Dúbrava
SKUEV0124 Bogdalický vrch
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0161 Suchohradské alúvium Moravy
SKUEV0162 Grgás
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0165 Kútsky les
SKUEV0166 Ciglát
SKUEV0167 Bezodné
SKUEV0168 Horný les
SKUEV0169 Orlovské vŕšky
SKUEV0170 Mešterova lúka
SKUEV0171 Zelienka
SKUEV0172 Bežnisko
SKUEV0173 Kotlina
SKUEV0177 Šmolzie
SKUEV0179 Červený rybník
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0213 Kazarka
SKUEV0216 Sitno
SKUEV0218 Močiarka
SKUEV0219 Malina
SKUEV0220 Šaštínsky potok
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0226 Vanišovec
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0258 Tlstý vrch
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0269 Ostrovné lúčky
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0303 Alúvium Hrona
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0311 Kačenky
SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy
SKUEV0313 Devínske jazero
SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy
SKUEV0316 Šranecké piesky
SKUEV0317 Rozporec
SKUEV0319 Poľana
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0376 Vršatské bradlá
SKUEV0512 Mokrý les
SKUEV0520 Horný tok Myjavy
SKUEV0526 Kalaštovský potok
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV1173 Kotlina
SKUEV1269 Ostrovné lúčky
SKUEV1303 Alúvium Hrona
SKUEV1316 Šranecké piesky


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR