Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :8160
Názov biotopu :Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
Priaznivý stav :49 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria nespevnené sutiny s nízkym obsahom jemnozeme na otvorených výslnných stanovištiach, aj na zatienených severných svahoch. Na nezatienených stanovištiach sú porasty riedke, tvoria ich druhy znášajúce mechanický pohyb sutiny a zasýpanie kamienkami. Charakter substrátu kolíše od drobnej dolomitovej drte až po vápencové balvanité sutiny. V tieni lesných porastov sú vhodné pôdne aj vlhkostné podmienky pre rastlinné druhy, ako peračina Robertova (obr. 135) či meringia machovitá. Na zatienených stanovištiach sú sutiny porastené hrubou vrstvou machorastov a lišajníkov rodu dutohlávka. Biotop sa sporadicky nachádza vo všetkých vápencových a dolomitových pohoriach na Slovensku. Výskyt niektorých horských druhov, ako arábka alpínska alebo pľuzgiernik horský, v inverzných roklinách spája tento biotop s jednotkou karbonátových sutín alpínskeho až montánneho stupňa (8120).
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0127 Temešská skala
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0192 Prosečné
SKUEV0197 Salatín
SKUEV0198 Zvolen
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0239 Kozol
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0274 Baské
SKUEV0275 Kňaží stôl
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0299 Baranovo
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0305 Choč
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0341 Dolný vrch
SKUEV0343 Plešivské stráne
SKUEV0350 Brzotínske skaly
SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0375 Krasín
SKUEV0376 Vršatské bradlá
SKUEV0380 Tematínske vrchy
SKUEV0581 Klapy
SKUEV0663 Šíp
SKUEV0883 Nitrické vrchy
SKUEV0920 Sokolia skala

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR