Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :
Názov biotopu :
Priaznivý stav :23.5 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :25 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Patria sem nízke porasty obvykle s prevládajúcim ostroplodom bielym a rašelinníkmi, ktoré rastú v plytkých rašeliniskách na piesčitom podloží v medzidunových depresiách. Vo väčšine lokalít je vyrovnaný vodný režim, voda stagnuje alebo je len v nepatrnom pohybe. Obsah minerálnych látok vo vode je nízky, reakcia prostredia je kyslá. Spoločenstvám vyhovuje občasné narušenie. Jednotka má výrazne oceánický charakter a na Slovensku je veľmi vzácna. Vyskytuje sa maloplošne len v Borskej nížine.
Výskyt v územiach eur. významu :

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR