Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Dubnické štrkovisko
 Výmera [ha] :60 
 Prekryv so sieťou CHÚ :0 % 
 V pôsobnosti :CHKO Strážovské vrchy, CHKO Biele Karpaty 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :trenčianský 
    Okres :Ilava, Trenčín 
    Kataster :Bolešov, Borčice, Dubnica nad Váhom, Nemšová 
 


Charakteristika : Štrkovité brehy a ostrovy v blízkosti pomaly tečúcich riek a stojatých vôd sú typickým hniezdnym biotopom rybára riečneho (Sterna hirundo) a chriašteľa bodkovaného (Porzana porzana). Priľahlé pasienky a prechodné lesné biotopy v okolí Dubnického štrkoviska spestrujú druhovú diverzitu o bučiačika močiarneho (Ixobrychus minutus), brehuľu hnedú (Riparia riparia) a muchára sivého (Muscicapa striata). Územie je výmerou najmenším, ale o to hodnotnejším hniezdiskom spomínaných druhov.

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR