Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Dolné Považie
 Výmera [ha] :35 907 
 Prekryv so sieťou CHÚ :0 % 
 V pôsobnosti :CHKO Dunajské luhy 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :nitrianský 
    Okres :Nové Zámky, Komárno 
    Kataster :Jatov, Rastislavice, Tvrdošovce, Šurany, Mlynský Sek, Dolný Ohaj, Veľké Lovce, Palárikovo, Nitriansky Hrádok, Bánov, Bešeňov, Nové Zámky, Branovo, Dvory nad Žitavou, Zemné, Andovce, Komoča, Kolárovo, Nesvady, Bajč, Imeľ, Bohatá,Vrbová nad Váhom, Hurbanovo, Martovce, Svätý Peter, Komárno 
 


Charakteristika : Dolné Považie s dostatkom rovinatých a mokraďných biotopov poskytuje dobrú trofickú základňu pre kaňu močiarnu (Circus aeruginosus). Prítomnosť lesíkov, rozptýlenej stromovej vegetácie a krovinatých porastov ešte zvyšuje hodnotu chráneného vtáčieho územia a vytvára vhodné podmienky pre hniezdenie ľabtušky poľnej (Anthus campestris), strakoša kolesára (Lanius minor), ďaťľa hnedkavého (Dendrocopos syriacus) a krakľe belasej (Coracias garrulus).

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR