Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Dolné Pohronie
 Výmera [ha] :1 210 
 Prekryv so sieťou CHÚ :0 % 
 V pôsobnosti :CHKO Dunajské luhy, CHKO Ponitie 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :nitrianský 
    Okres :Komárno, Levice, Nové Zámky 
    Kataster :Bátorové Kosihy, Búč, Radvaň nad Dunajom, Virt, Pastovce, Horný chotár, Mužla 
 


Charakteristika : Hniezdnym biotopom včelárika zlatého (Merops apiaster) a brehule hnedej (Riparia riparia) sú predovšetkým umelé alebo prirodzené hlinito-piesčité steny v južnejších a teplejších častiach Slovenska. Dostatok takýchto biotopov v nCHVÚ Dolné Pohronie v spojitosti s dostatkom potravy poskytuje vhodné podmienky pre výskyt európsky i národne chránených druhov.

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR