Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Žitavský luh
 Výmera [ha] :124 
 Prekryv so sieťou CHÚ :52 % 
 V pôsobnosti :CHKO Dunajské luhy, CHKO Ponitrie 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :nitrianský 
    Okres :Nové Zámky, Nitra  
    Kataster :Michal nad Žitavou, Veľká Maňa, Kmeťovo, Žitavce 
 


Charakteristika : Významná lokalita, ktorá predstavuje posledný zvyšok pôvodného meandrujúceho toku, kde každoročne hniezdia chriašteľ bodkovaný (Porzana porzana) a kaňa močiarna (Circus aeruginosus). Zároveň je dôležitým stanovišťom pri migrácii vodného vtáctva hlavne kačice chrapľavej (Anas querquedula). So súčasnou prírodnou rezerváciou má asi polovičný prekryv.

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR