Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Východoslovenská rovina
 Výmera [ha] :24 544 
 Prekryv so sieťou CHÚ :0 % 
 V pôsobnosti :CHKO Latorica 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :košický 
    Okres :Michalovce, Trebišov  
    Kataster :Moravany, Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce, Trhovište, Bánovce nad Ondavou, Hradištská Moľva, Parchovany, Božčice, Višňov, Sečovce, Dvorianky, Malé Ozorovce, Hriadky, Vojčice, Veľké Ozorovce, Veľký Ruskov, Trebišov, Milhostov, Malý Ruskov, Plechotice, Čeľovce, Úpor, Nižný Žipov, Zemplínske Hradište, Stanča, Kožuchov, Hraň, Zemplínsky Klečenov, Lastovce, Novosad, Zemplínsky Branč, Veľaty, Hrčeľ, Kysta 
 


Charakteristika : Viac ako ¾ plochy tvorí intenzívne využívaná poľnohospodárska krajina. Jej stepný charakter vyhovuje viacerým druhom vtákov: orol kráľovský (Aquila heliaca), sokol rároh (Falco cherrug), ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus), chriašteľ poľný (Crex crex), bocian biely (Ciconia ciconia).

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR