Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Veľkoblahovské rybníky
 Výmera [ha] :93 
 Prekryv so sieťou CHÚ :0 % 
 V pôsobnosti :CHKO Dunajské luhy 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :trnavský 
    Okres :Dunajská Streda 
    Kataster :Dolná Potôň, Veľké Blahovo 
 


Charakteristika : Novonavrhované chránené územie, ktoré nemá žiadny prekryv so súčasnou sieťou chránených území. Zahrňuje hlavne vodné biotopy a intenzívne využívanú poľnohospodársku krajinu. Je dôležitým hniezdiskom hrdzavky potápavej (Netta rufina), kačice chripľavej (Anas strepera) a bučiačika močiarneho (Ixobrychus minutus).

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR