Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Trnavské rybníky
 Výmera [ha] :74 
 Prekryv so sieťou CHÚ :93 % 
 V pôsobnosti :CHKO Malé Karpaty 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :trnavský 
    Okres :Trnava 
    Kataster :Trnava, Hrnčiarovce 
 


Charakteristika : Lokálne podmienky Trnavských rybníkov s okolitou poľnohospodárskou pôdou dokonale vyhovujú pre hniezdenie hrdzavky potápavej (Netta rufina), kane močiarnej (Circus aeruginosus) a bučiačika močiarneho (Ixobrichus minutus).

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR