Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Tríbeč
 Výmera [ha] :24 540 
 Prekryv so sieťou CHÚ :68 % 
 V pôsobnosti :CHKO Ponitrie 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :nitrianský, trenčianský 
    Okres :Nitra, Partizánske, Topoľčany, Zlaté Moravce 
    Kataster :Horné Lefantovce, Dolné Lefantovce, Jelenec, Bádice, Žirany, Mechenice, Kolíňany, Veľké Bošany, Klátova Nová Ves, Janova Ves, Práznovce, Solčany, Krnča, Nitrianska Streda, Čeľadince, Kovarce, Súlovce, Oponice, Hosťovce, Lovce, Velčice, Kostoľany pod Tribečom, Mankovce, Ladice, Horné Sľažany, Martin nad Žitavou, Dolné Sľažany, Zlatno 
 


Charakteristika : Jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie orola kráľovského (Aquila heliaca) je Tríbeč. Tvoria ho hlavne listnaté lesy. Pravidelne tu hniezdi výr skalný (Bubo bubo), lelek lesný (Caprimulgus europaeus), včelár lesný (Pernis apivorus), ako ostatné lesné druhy vtákov. nCHVÚ sa čiastočne prekrýva s CHKO Ponitrie.

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR