Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Cerová vrchovina a Rimavská kotlina
 Výmera [ha] :31 183 
 Prekryv so sieťou CHÚ :32 % 
 V pôsobnosti :CHKO Cerová vrchovina 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :banskobystrický 
    Okres :Rimavská Sobora, Lučenec, Revúca 
    Kataster :Lukovištia, Padarovce, Vyšná Pokoradz, Nižný Blh, Dražice, Uzovská Panica, Gemerské Michalovce, Kaloša, Nižná Pokoradz, Zacharovce, Rimavská Sobota, Rakytník, Bakta, Tomášovce, Včelince, Bátka, Rumince, Kráľ, Štrkovec, Chanava, Riečka, Bottovo, Hodejov, Orávka, Jesenské, Abovce, Rimavská Seč, Číž, Gortva, Širkovce, Martinová, Lenartovce, Dubovec, Šimonovce, Blhovce, Hodejovec, Čenice, Vlkyňa, Bizovo, Chrámec, Janice, Drňa, Hostice, Hajnáčka, Gemerské Dechtáre, Jestice, Gemerský Jablonec, Petrovce, Dubno, Stará Bašta, Nová Bašta, Večelkov, Tachty, Šiatorská Bukovinka, Čakanovce, Belina, Šurice, Radzovce, Čamovce, Gemer, Šafárikovo 
 


Charakteristika : Teplé a suché podmienky tohto územia sú vyhovujúcim biotopom pre hniezdenie a prežívanie škovránka stromového (Lulula arborea), výrika lesného (Otus scops) a včelárika zlatého (Merops apiaster). Dobré podmienky nachádzajú zvlášť na južných slnečných lokalitách s riedkou stromovou a krovinatou vegetáciou, ale aj v mladých lesných porastoch. Ďalšími významnými druhmi sú tu bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus), výr skalný (Bubo bubo), kaňa močiarna (Circus aeruginosus), rybárik riečny (Alcedo atthis), včelár lesný (Pernis apivorus) a mnohé ďalšie.

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR