Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Sysľovské polia
 Výmera [ha] :1 933 
 Prekryv so sieťou CHÚ :0 % 
 V pôsobnosti :RSOPK Bratislava 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :bratislavský 
    Okres :Bratislava V 
    Kataster :Rusovce, Čunovo, Jarovce 
 


Charakteristika : Medzi najvýznamnejšie druhy osídľujúce intenzívne využívanú poľnohospodársku krajinu Sysľovských polí patrí obzvlášť hodnotný drop fúzatý (Otis tarda) a sokol červenonohý (Falco vespertinus). Oblasť je zároveň dôležitým zimoviskom husí (Anser sp.).

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR