Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Strážovské vrchy
 Výmera [ha] :59 586 
 Prekryv so sieťou CHÚ :47 % 
 V pôsobnosti :CHKO Strážovské vrchy, CHKO Ponitie, CHKO Biele Karpaty 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :trenčianský, žilinský 
    Okres :Bánovce nad Bebravou, Bytča, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Žilina  
    Kataster :Čierna Lehota, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Krásna Ves, Závada pod Čiernym vrchom, Slatina nad Bebravou, Trebichava, Kšinná, Timoradza, Podlužany, Ľutov, Omastiná, Dubnička, Žitná, Uhrovské Podhradie, Uhrovec, Látkovce, Predmier, Hlboké nad Váhom, Hrabové, Jablonové pod Súľovom, Maršová, Súľov-Hradná, Ladce, Veľké Košecké Podhradie, Malé Košecké Podhradie, Košecké Rovné, Zliechov, Kopec, Horná Poruba, Plevník-Drienové, Považská Teplá, Záskalie, Vrchteplá, Kostolec, Považská Bystrica, Podmanín, Praznov, Bodiná, Prečín, Zemiansky Kvašov, Malé Lednice, Horný Moštenec, Počarová, Zemianska Závada, Slopná, Domaniža, Podskalie, Tŕstie, Ďurďové, Pružina, Čelkova Lehota, Tužina, Kľačno, Valaská Belá, Čavoj, Nitrianske Pravno, Temeš, Lomnica, Dobročná, Liešťany, Rudnianska Lehota, Nitrianske Rudno, Ješkova Ves, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Nitrianske Sučany, Horné Vestenice, Dolné Vestenice, Račice, Beluša, Hloža-Podhorie, Mojtín, Omšenie, Dolná Poruba, Bobot, Bobotská Lehota, Hričovské Podhradie, Paština Závada, Peklina, Lietava, Podhorie, Babkov, Lietavská Svinná, Zbyňov, Jasenové, Malá Čierna, Veľká Čierna, Fačkov, Čičmany 
 


Charakteristika : Územie je tvorené prevažne lesnými a skalnými biotopmi, približne polovica územia sa prekrýva s územím súčasnej CHKO. Je významné pre hniezdenie druhov dravcov a sov napr. sokol sťahovavý (Falco peregrinus) a kuvik kapcavý (Aegolius funereus). Plnú ochranu si tu zaslúžia aj bocian čierny (Ciconia nigra), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), a iné.

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR