Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Sĺňava
 Výmera [ha] :691 
 Prekryv so sieťou CHÚ :53 % 
 V pôsobnosti :CHKO Malé Karpaty 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :trnavský 
    Okres :Piešťany  
    Kataster :Banka, Drahovce, Piešťany, Ratnovce, Sokolovce 
 


Charakteristika : Územie je navrhované za účelom ochrany vodných biotopov s hniezdiacimi druhmi ako sú rybár riečny (Sterna hirundo), čajka čiernohlavá (Larus melanocephalus), čajka sivá (Larus canus) a ďalšie.

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR