Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Slanské vrchy
 Výmera [ha] :63 904  
 Prekryv so sieťou CHÚ :1 % 
 V pôsobnosti :RSOPK Prešov, CHKO Latorica 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :košický, prešovský 
    Okres :Košice okolie, Prešov, Trebišov, Vranov nad Topľou  
    Kataster :Blažice, Bohdanovce, Boliarov, Ďurkov, Herľany, Kalša, Kecerovské Kostoľany, Kecerovský Lipovec, Košický Klečenov, Mudrovce, Nižná Kamenica, Nižná Myšľa, Nový Salaš, Opiná, Rákoš, Rankovce, Ruskov, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica, Trstené pri Hornáde, Vyšná Kamenica, Vyšná Myšľa, Ždaňa, Abranovce, Červenica, Dulova Ves, Kokošovce, Lesíček, Lúčina, Okružná, Podhradík, Ruská Nová Ves, Solivar, Šarišská Poruba, Tuhrina, Vyšná Šebastová, Zlatá Baňa, Žehňa, Bačkov, Brezina, Byšta, Dargov, Kravany, Kuzmice, Malé Ozorovce, Malý Kazimír, Sečovce, Slivník, Stankovce, Trnávka, Veľké Ozorovce, Veľký Kazimír, Zbehňov, Zemplínska Teplica, Banské, Cabov, Čaklov, Davidov, Hanušovce nad Topľou, Hermanovce nad Topľou, Hlinné, Juskova Voľa, Kamenná Poruba, Pavlovce, Petrovce, Rudlov, Sečovská Polianka, Vechec, Zámutov, Zlatník 
 


Charakteristika : Dostatok lesných komlexov s lúkami, poliami a pasienkami tu nachádzajú druhy viazané hniezdením na lesné biotopy a potravným teritóriom na ich široké okraje a otvorenú krajinu. Typickými predstaviteľmi Slanských vrchov sú orol kráľovský (Aquila heliaca), výr skalný (Bubo bubo), orol krikľavý (Aquila pomarina), včelár lesný (Pernis apivorus), žltochvost lesný (Phoenicurus phoenicurus) a bocian čierny (Ciconia nigra).

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR