Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Senné
 Výmera [ha] :1 490 
 Prekryv so sieťou CHÚ :24 % 
 V pôsobnosti :CHKO Latorica, CHKO Vihorlat 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :košický 
    Okres :Michalovce, Sobrance  
    Kataster :Hažín, Iňačovce, Senné, Blatné Remety, Blatná Polianka 
 


Charakteristika : Známa ornitologická lokalita východného Slovenska so zastúpením vodných biotopov a s periodicky zaplavovanými lúkami. Navrhovaná je za účelom ochrany hniezdenia vodného vtáctva napr. volavky purpurovej (Ardea purpurea), volavky striebristej (Egretta garzetta), volavky bielej (Egretta alba), lyžičiara bieleho (Platalea leucorodia) a bučiaka nočného (Nycticorax nycticorax).

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR