Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Pusté Úľany - Zeleneč
 Výmera [ha] :21 240 
 Prekryv so sieťou CHÚ :0 % 
 V pôsobnosti :CHKO Malé Karpaty, CHKO Dunajské luhy 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :trnavský, bratislavský 
    Okres :Galanta, Senec, Trnava  
    Kataster :Abrahám, Hoste, Malá Mača, Pusté Úľany, Sereď, Sládkovičovo, Veľká Mača, Veľký Grob, Blatné, Boldog, Čataj, Igram, Kaplna, Reca, Senec, Nový Svet, Cífer, Hrnčiarovce, Križovany nad Dudváhom, Majcichov, Modranka, Opoj, Pác, Pavlice, Slovenská Nová Ves, Vlčkovce, Voderady, Zavar 
 


Charakteristika : Uvedená lokalita je navrhovaná na ochranu vzhľadom na výskyt druhov viazaných na poľnohospodársku krajinu. Sú to napríklad kaňa močiarna (Circus aeruginosus), kaňa popolavá (Circus pygargus), pipíška chochlatá (Galerida cristata), prepelica poľná (Coturnix coturnix), sokol červenonohý (Falco vespertinus), sokol rároh (Falco cherrug) a haja tmavá (Milvus migrans).

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR