Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Poiplie
 Výmera [ha] :9 235 
 Prekryv so sieťou CHÚ :1 % 
 V pôsobnosti :CHKO Štiavnické vrchy, CHKO Cerová vrchovina, CHKO Ponitrie 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :banskobystrický, nitrianský  
    Okres :Levice, Lučenec, Veľký Krtíš  
    Kataster :Tešmák, Šahy, Lučenec, Nitra nad Ipľom, Holiša, Mikušovce, Panické Dravce, Trebeľovce, Veľká nad Ipľom, Fiľakovské Kováče, Rapovce, Muľka, Kalonda, Trenč, Muľa, Bušince, Čeláre, Záhorce, Kiarov, Dolinka, Kováčovce, Veľká Ves nad Ipľom, Ipeľské Predmostie, Chrastince, Vrbovka, Malá Čalomija, Kosihy nad Ipľom, Veľká Čalomija, Balog nad Ipľom, Slovenské Ďarmoty, Koláre 
 


Charakteristika : Územie zahŕňa typické biotopy južného Slovenska - vodné biotopy, poľnohospodársku krajinu a pasienky. Je dôležité pre druhy bocian biely (Ciconia ciconia), strakoš kolesár (Lanius minor), chriašteľ malý (Porzana parva), chriašteľ bodkovaný (Porzana porzana), rybárik riečny (Alcedo atthis), včelárik zlatý (Merops apiaster) a výrik lesný (Otus scops).

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR