Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Parížske močiare
 Výmera [ha] :590 
 Prekryv so sieťou CHÚ :36 % 
 V pôsobnosti :CHKO Dunajské luhy 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :nitrianský 
    Okres :Nové Zámky 
    Kataster :Gbelce, Maďarský Svodín, Nová Vieska, Strekov 
 


Charakteristika : Trsteniarik tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) je na Slovensku mimoriadne vzácny hniezdič. Jeho hniezdenie bolo s istotou zistené len na tejto lokalite. Vodné plochy s porastami trstiny, pálky a ostrice sú vhodným biotopom pre hniezdenie ďalších významných druhov vtákov: chriašteľ malý (Porzana parva), kačica chrapľavá (Anas querquedula) a bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus). Prekryv so súčasnou sieťou chránených území je asi na tretine územia.

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR