Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Bukovské vrchy
 Výmera [ha] :43 320 
 Prekryv so sieťou CHÚ :98 % 
 V pôsobnosti :NP Poloniny 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :prešovský 
    Okres :Snina 
    Kataster :Osadné, Hostovice, Zvala, Ruské, Smolník nad Cirochou, Parihuzovce, Veľká Poľana, Ostrožnica, Runina, Pčoliné, Zboj, Starina nad Cirochou, Nová Sedlica, Topoľa, Dara, Príslop, Ruský Potok, Jalová, Stakčín, Snina, Stakčínska Roztoka, Kolbasov, Uličské Krivé, Kalná Roztoka, Klenová, Ulič, Ruská Volová, Brezovec, Ubľa 
 


Charakteristika : Územie je z väčšej časti pokryté listnatými lesmi a krovinnými biotopmi. Je navrhnuté na ochranu hlavne lesných druhov, a to napríklad bociana čierneho (Ciconia nigra), orla krikľavého (Aquila pomarina), včelára lesného (Pernis apivorus), sovy dlhochvostej (Strix uralensis), žlny sivej (Picus canus) a ďatľa čierneho (Dryocopus martius). Z ostatných druhov je to napr. penica jarabá (Sylvia nisoria), muchárik červenohrdlý (Ficedula parva) a prepelica poľná (Coturnix coturnix).

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR