Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Ostrovné lúky
 Výmera [ha] :8 729 
 Prekryv so sieťou CHÚ :9 % 
 V pôsobnosti :CHKO Dunajské luhy 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :nitrianský, trnavský 
    Okres :Dunajská Streda, Komárno  
    Kataster :Opatovský Sokolec, Kolárovo, Sokolce-Turi, Bodzianske Lúky, Sokolce-Lak, Kameničná, Zemianska Olča, Čalovec, Bodza, Lipové, Okoličná na Ostrove 
 


Charakteristika : Otvorená nížinná oblasť Ostrovné luky s jej typickým predstaviteľom avifauny sokolom červenonohým (Falco vespertinus) predstavuje jeden z najcennejších biotopov pre jeho hniezdenie a prežívanie. Stepný, lesostepný a agrárny typ krajiny vyhovuje aj strakošovi kolesárovi (Lanius minor) a ľabtuške poľnej (Anthus campestris).

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR