Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Muránska planina a Stolické vrchy
 Výmera [ha] :28 991 
 Prekryv so sieťou CHÚ :73 % 
 V pôsobnosti :NP Muránska planina, NP Slovenský kras, CHKO Cerová vrchovina 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :banskobystrický, košický 
    Okres :Brezno, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava 
    Kataster :Polomka, Heľpa, Závadka nad Hronom, Pohorelá, Telgárt, Šumiac, Vaľkovňa, Tisovec, Klenovec, Muráň, Muránska Zdychava, Muránska Huta, Revúčka, Chyžné, Revúca, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota, Rejdová, Čierna Lehota, Hanková, Slavošovce 
 


Charakteristika : Územie je charakteristické početnými populáciami kuvika kapcavého (Aegolius funereus), ktorý si tu zaslúži plnú ochranu. Pestrosť ihličnatých, listnantých a zmiešaných lesov poskytuje kvalitné podmienky pre výskyt druhov orol skalný (Aquila chrysaetos), včelár lesný (Pernis apivorus), tetrov hoľniak (Tetrao tetrix), jariabok hôrny (Bonasa bonasia), lelek lesný (Caprimulgus europaeus), bocian čierny (Ciconia nigra), žlna sivá (Picus canus), kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum), výr skalný (Bubo bubo) a sova dlhochvostá (Strix uralensis).

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR