Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Morava
 Výmera [ha] :28 486 
 Prekryv so sieťou CHÚ :47 % 
 V pôsobnosti :CHKO Záhorie, RSOPK Bratislava 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :bratislavský, trnavský 
    Okres :Bratislava IV, Malacky, Senica, Skalica 
    Kataster :Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica I, Borinka II, Gajary, Jakubov, Kostolište, Láb, Malacky, Malé Leváre, Mást I, Mást III, Plavecký Štvrtok I, Plavecký Štvrtok II, Stupava, Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Záhorská Bystrica II, Záhorská Ves, Závod, Zohor, Borský Svätý Jur, Čáry, Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule, Smolinské, Brodské, Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Letničie, Petrova Ves, Radimov, Skalica, Unín 
 


Charakteristika : S hľadiska avifauny predstavuje niva Moravy jednu z najcennejších lokalít. Sústava zachovaných a rôzne vyvynutých mokradí (toky, ramená, kanály, močiare, mokré lúky, lužné lesy a periodické mláky) tvorí kvalitné podmienky pre hniezdenie druhov chriašteľ bodkovaný (Porzana porzana), bučiak trsťový (Botaurus stellaris), haja červená (Milvus milvus), sokol rároh (Falco cherrug), haja tmavá (Milvus migrans), bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus), kačica chrapľavá (Anas querquedula), kačica chripľavá (Anas strepera), hrdzavka potápavá (Netta rufina) a kalužiak červenonohý (Tringa totanus).

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR