Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Kráľová
 Výmera [ha] :1 206 
 Prekryv so sieťou CHÚ :0 % 
 V pôsobnosti :CHKO Dunajské luhy 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :trnavský, nitrianský  
    Okres :Galanta, Šaľa  
    Kataster :Šoporňa, Váhovce, Kajal, Kráľová nad Váhom 
 


Charakteristika : V nCHVÚ Kráľová si plnú ochranu zaslúži bučiak nočný (Nycticorax nycticorax), ktorému dostatok vodných biotopov zabezpečuje vhodné podmienky na hniezdenie a prežívanie. Z ostatných druhov, osídľujúcich priľahlé oblasti, si pozornosť zaslúžia: kaňa močiarna (Circus aeruginosus), prepelica poľná (Coturnix coturnix), bučiačik močiarný (Ixobrychus minutus) a muchár sivý (Muscicapa striata)

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR