Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
 Výmera [ha] : 
 Prekryv so sieťou CHÚ : % 
 V pôsobnosti : 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj : 
    Okres : 
    Kataster : 
 


Charakteristika : 

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR