Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:hrebenačka pásavá
Názov latinský :Gymnocephalus schraetser
Priaznivý stav:43 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0093 Severný Bodícky kanál
SKUEV0165 Kútsky les
SKUEV0236 Bodrog
SKUEV0270 Hrušov
SKUEV0293 Kľúčovské rameno
SKUEV0311 Kačenky
SKUEV0314 Morava
SKUEV0393 Dunaj
SKUEV0397 Váh pri Zamarovciach


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR