Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :6410
Názov biotopu :Bezkolencové lúky
Priaznivý stav :37 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria druhovo pestré, stredne vysoké, bezkolencové travinno-bylinné porasty. Vyskytujú sa od kyslých až po zásadité substráty, na minerálnych a slatinných pôdach s výrazným kolísaním hladiny podzemnej vody počas roka a bez povrchových záplav. Hlavným predpokladom ich existencie je absencia hnojenia, neskorá kosba raz ročne a špecifický vodný režim. Podzemná voda sa väčšinu roka nachádza blízko povrchu pôdy, v neskorom lete však klesá až 50 cm pod jej povrch. Porasty sú dlho sivozelené, na jar spestrené kvitnúcimi druhmi orchideí, najmä rodu vstavačovec, vstavač a kruštík. Väčšina druhov však kvitne až v neskorom lete a na jeseň. Biotop sa nachádza v kontakte s bázickými slatinami (7230). Lokality sú známe z Borskej nížiny, Podunajskej roviny, Slanských vrchov a Štiavnických vrchov.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0117 Abrod
SKUEV0144 Belianske lúky
SKUEV0160 Karáb
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0179 Červený rybník
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0254 Močiar
SKUEV0255 Šujské rašelinisko
SKUEV0259 Stará hora
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0268 Buková
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0279 Šúr
SKUEV0327 Milič
SKUEV0386 Hostovické lúky
SKUEV0400 Detviansky potok
SKUEV0857 Mičinské travertíny
SKUEV0893 Kunešovské lúky
SKUEV0969 Hradné lúky
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR