Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
VYHĽADÁVANIE CHVÚ

INTERAKTÍVNA MAPA
Národný zoznam navrhovaných CHVÚ (stav k 2003)
Zmena a doplnenie národného zoznamu navrhovaných CHVÚ (stav k 2010) [.rtf]
Aktuálny prehľad CHVÚ (stav k 1.1.2018) [.xls]


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR