Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:vydra riečna
Názov latinský :Lutra lutra
Priaznivý stav:43 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0003 Rimava
SKUEV0006 Latorica
SKUEV0048 Dukla
SKUEV0049 Alúvium Rieky
SKUEV0059 Jelšie
SKUEV0063 Ublianka
SKUEV0069 Búčske slanisko
SKUEV0072 Detvice
SKUEV0073 Listové jazero
SKUEV0075 Klátovské rameno
SKUEV0077 Dunajské trstiny
SKUEV0083 Eliášovský les
SKUEV0084 Zátoň
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0092 Dolnovážske luhy
SKUEV0094 Veľký les
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0141 Belá
SKUEV0142 Hybica
SKUEV0143 Biely Váh
SKUEV0146 Blatá
SKUEV0147 Žarnovica
SKUEV0151 Pohorelské vrchovisko
SKUEV0155 Alúvium Starej Nitry
SKUEV0159 Alúvium Žitavy
SKUEV0160 Karáb
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0164 Revúca
SKUEV0182 Číčovské luhy
SKUEV0183 Veľkolélsky ostrov
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0192 Prosečné
SKUEV0205 Hubková
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0211 Daňová
SKUEV0221 Varínka
SKUEV0222 Jelešňa
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0227 Čiližské močiare
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0232 Laborec
SKUEV0233 Sútok Udavy s Ílovnicou
SKUEV0234 Ulička
SKUEV0235 Stretavka
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0243 Orava
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0253 Váh
SKUEV0255 Šujské rašelinisko
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0257 Alúvium Ipľa
SKUEV0258 Tlstý vrch
SKUEV0259 Stará hora
SKUEV0260 Mäsiarsky bok
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0265 Suť
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0268 Buková
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0285 Alúvium Muráňa
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0288 Kysucké Beskydy
SKUEV0290 Horný tok Hornádu
SKUEV0293 Kľúčovské rameno
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0303 Alúvium Hrona
SKUEV0304 Oravská vodná nádrž
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0309 Poprad
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy
SKUEV0313 Devínske jazero
SKUEV0314 Morava
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0331 Čergovský Minčol
SKUEV0336 Torysa
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0338 Plavečské štrkoviská
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0365 Dálovský močiar
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0387 Beskyd
SKUEV0393 Dunaj
SKUEV0395 Pohrebište
SKUEV0396
SKUEV0398 Slaná
SKUEV0399 Bacúšska jelšina
SKUEV0552 Lohotský močiar
SKUEV0641 Papradianka
SKUEV0644 Petrovička
SKUEV0655 Predmieranka
SKUEV0658 Ústie Bielej Oravy
SKUEV0663 Šíp
SKUEV0665 Strečnianske meandre Váhu
SKUEV0712 Osturniansky potok
SKUEV0761 Vydranka
SKUEV0763 Horný tok Výravy
SKUEV1182 Číčovské luhy
SKUEV1227 Čilížske močiare
SKUEV1293 Kľúčovské rameno
SKUEV1303 Alúvium Hrona
SKUEV1337 Pieniny
SKUEV1388 Vydrica


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR