Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:ľltáčik
Názov latinský :Colias myrmidone
Priaznivý stav:43 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0172 Beľnisko
SKUEV0316 ©ranecké piesky
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0566 Beckovské Skalice
SKUEV0588 Stehlíkovské
SKUEV0778 Lipníkovské


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR