Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:čík európsky
Názov latinský :Misgurnus fossilis
Priaznivý stav:45 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0075 Klátovské rameno
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0093 Severný Bodícky kanál
SKUEV0113 Dlhé lúky
SKUEV0117 Abrod
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0156 Konopiská
SKUEV0160 Karáb
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0166 Ciglát
SKUEV0168 Horný les
SKUEV0169 Orlovské vŕąky
SKUEV0171 Zelienka
SKUEV0177 ©molzie
SKUEV0178 V studienkach
SKUEV0182 Číčovské luhy
SKUEV0219 Malina
SKUEV0227 Čiliľské močiare
SKUEV0293 Kµúčovské rameno
SKUEV0314 Morava
SKUEV0317 Rozporec
SKUEV0396
SKUEV0512 Mokrý les
SKUEV0513 Bencov mlyn
SKUEV0526 Kalaątovský potok
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV1173 Kotlina
SKUEV1182 Číčovské luhy
SKUEV1227 Čilíľske močiare
SKUEV1293 Kµúčovské rameno
SKUEV1311 Kačenky


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR