Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:kunka žltobruchá
Názov latinský :Bombina variegata
Priaznivý stav:44 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0002 Lúky pod Ukorovou
SKUEV0003 Rimava
SKUEV0008 Repiská
SKUEV0011 Svetlica
SKUEV0014 Lázky
SKUEV0018 Lúka pod cintorínom
SKUEV0035 Čebovská lesostep
SKUEV0036 Litava
SKUEV0044 Badínsky prales
SKUEV0045 Kopa
SKUEV0048 Dukla
SKUEV0049 Alúvium Rieky
SKUEV0057 Rašeliniská Oravskej kotliny
SKUEV0058 Tlstá
SKUEV0059 Jelšie
SKUEV0060 Chraste
SKUEV0061 Demänovská slatina
SKUEV0062 Príboj
SKUEV0063 Ublianka
SKUEV0101 Klokočovské rašeliniská
SKUEV0102 Čertov
SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny
SKUEV0106 Muráň
SKUEV0108 Ordzovianska dubina
SKUEV0110 Levočská dubina
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0145 Medzi bormi
SKUEV0147 Žarnovica
SKUEV0148 Vlára
SKUEV0150 Červený Grúň
SKUEV0151 Pohorelské vrchovisko
SKUEV0152 Sliačske travertíny
SKUEV0153 Horné lazy
SKUEV0164 Revúca
SKUEV0187 Rašeliniská Oravských Beskýd
SKUEV0190 Slaná voda
SKUEV0192 Prosečné
SKUEV0194 Hybická tiesňava
SKUEV0197 Salatín
SKUEV0198 Zvolen
SKUEV0200 Klenovský Vepor
SKUEV0201 Gavurky
SKUEV0203 Stolica
SKUEV0204 Homoľa
SKUEV0205 Hubková
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0210 Stinská
SKUEV0211 Daňová
SKUEV0216 Sitno
SKUEV0221 Varínka
SKUEV0222 Jelešňa
SKUEV0224 Jereňaš
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0228 Švihrová
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0230 Makovica
SKUEV0233 Sútok Udavy s Ílovnicou
SKUEV0234 Ulička
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0243 Orava
SKUEV0248 Močidlianska skala
SKUEV0249 Hrbatá lúčka
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0253 Váh
SKUEV0254 Močiar
SKUEV0255 Šujské rašelinisko
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0258 Tlstý vrch
SKUEV0259 Stará hora
SKUEV0262 Čajkovské bralie
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0265 Suť
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0274 Baské
SKUEV0275 Kňaží stôl
SKUEV0278 Brezovské Karpaty
SKUEV0281 Tŕstie
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0284 Teplické stráne
SKUEV0285 Alúvium Muráňa
SKUEV0286 Hornádske vápence
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0288 Kysucké Beskydy
SKUEV0290 Horný tok Hornádu
SKUEV0291 Svätojánsky potok
SKUEV0296 Turková
SKUEV0297 Brezinky
SKUEV0298 Brvnište
SKUEV0299 Baranovo
SKUEV0300 Skribňovo
SKUEV0301 Kopec
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0303 Alúvium Hrona
SKUEV0304 Oravská vodná nádrž
SKUEV0305 Choč
SKUEV0306 Pod Suchým hrádkom
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0308 Machy
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0319 Poľana
SKUEV0322 Fintické svahy
SKUEV0323 Demjatské kopce
SKUEV0325 Medzianske skalky
SKUEV0326 Strahuľka
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0331 Čergovský Minčol
SKUEV0332 Čergov
SKUEV0334 Veľké osturnianske jazero
SKUEV0335 Malé osturnianske jazerá
SKUEV0336 Torysa
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0348 Čierna Moldava
SKUEV0350 Brzotínske skaly
SKUEV0354 Hnilecké rašeliniská
SKUEV0355 Fabiánka
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0368 Brezovská dolina
SKUEV0371 Žalostiná
SKUEV0372 Krivoklátske lúky
SKUEV0374 Záhradská
SKUEV0376 Vršatské bradlá
SKUEV0377 Lukovský vrch
SKUEV0378 Nebrová
SKUEV0380 Tematínske vrchy
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0384 Klenovské Blatá
SKUEV0385 Pliškov
SKUEV0387 Beskyd
SKUEV0399 Bacúšska jelšina
SKUEV0400 Detviansky potok
SKUEV0401 Dubnícke bane
SKUEV0563 Šifflovské
SKUEV0568 Borotová
SKUEV0575 Prepadlisko
SKUEV0576 Tlstá hora
SKUEV0578 Jachtár
SKUEV0579 Mituchovské
SKUEV0580 Dolné Branné
SKUEV0589 Chynoriansky luh
SKUEV0641 Papradianka
SKUEV0642 Javornícky hrebeň
SKUEV0644 Petrovička
SKUEV0655 Predmieranka
SKUEV0657 Malý Polom
SKUEV0658 Ústie Bielej Oravy
SKUEV0660 Macangov Beskyd
SKUEV0661 Hruštínska hoľa
SKUEV0663 Šíp
SKUEV0664 Uholníky
SKUEV0665 Strečnianske meandre Váhu
SKUEV0694 Vrchslatina
SKUEV0709 Poš
SKUEV0712 Osturniansky potok
SKUEV0729 Rosiarka
SKUEV0755 Regetovské rašelinisko
SKUEV0761 Vydranka
SKUEV0763 Horný tok Výravy
SKUEV1059 Jelšie
SKUEV1152 Sliačske travertíny
SKUEV1256 Strážovské vrchy
SKUEV1278 Brezovské Karpaty
SKUEV1297 Brezinky
SKUEV1303 Alúvium Hrona
SKUEV1337 Pieniny
SKUEV1387 Beskyd


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR