Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:kováčik fialový
Názov latinský :Limoniscus violaceus
Priaznivý stav:38 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0062 Príboj
SKUEV0102 Čertov
SKUEV0104 Homoµské Karpaty
SKUEV0174 Lindava
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0201 Gavurky
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0238 Veµká Fatra
SKUEV0245 Boky
SKUEV0262 Čajkovské bralie
SKUEV0263 Hodruąská hornatina
SKUEV0265 Su»
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0279 ©úr
SKUEV0280 Devínska Kobyla
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0388 Vydrica


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 ©tátna ochrana prírody SR