Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:hadinec červený
Názov latinský :Echium russicum
Priaznivý stav:60.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0068 Jurský chlm
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0271 ©ándorky
SKUEV0292 Drieňová hora
SKUEV0323 Demjatské kopce
SKUEV0340 Český závrt
SKUEV0347 Domické ąkrapy
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0737 Palanta


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR