Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:fuzáč veľký
Názov latinský :Cerambyx cerdo
Priaznivý stav:37.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0005 Drieňová
SKUEV0025 Vihorlat
SKUEV0032 Ladmovské vápence
SKUEV0050 Humenský Sokol
SKUEV0062 Príboj
SKUEV0067 Čenkov
SKUEV0089 Martinský les
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0115 Bahno
SKUEV0120 Jasenácke
SKUEV0123 Dúbrava
SKUEV0124 Bogdalický vrch
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0131 Gýmeš
SKUEV0134 Kulháň
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0165 Kútsky les
SKUEV0168 Horný les
SKUEV0169 Orlovské vŕšky
SKUEV0170 Mešterova lúka
SKUEV0171 Zelienka
SKUEV0172 Bežnisko
SKUEV0173 Kotlina
SKUEV0177 Šmolzie
SKUEV0179 Červený rybník
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0201 Gavurky
SKUEV0205 Hubková
SKUEV0206 Humenská
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0213 Kazarka
SKUEV0218 Močiarka
SKUEV0219 Malina
SKUEV0220 Šaštínsky potok
SKUEV0226 Vanišovec
SKUEV0231 Brekovský hradný vrch
SKUEV0245 Boky
SKUEV0250 Krivoštianka
SKUEV0262 Čajkovské bralie
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0265 Suť
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0269 Ostrovné lúčky
SKUEV0279 Šúr
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0295 Biskupické luhy
SKUEV0311 Kačenky
SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy
SKUEV0316 Šranecké piesky
SKUEV0317 Rozporec
SKUEV0327 Milič
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0332 Čergov
SKUEV0342 Drieňovec
SKUEV0343 Plešivské stráne
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0359 Dechtárske vinice
SKUEV0363 Ťahan
SKUEV0364 Pokoradzské jazierka
SKUEV0503 Predhorie
SKUEV0512 Mokrý les
SKUEV0578 Jachtár
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV1173 Kotlina
SKUEV1227 Čilížske močiare
SKUEV1269 Ostrovné lúčky
SKUEV1316 Šranecké piesky
SKUEV1357 Cerová vrchovina


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR